Ontwikkel jezelf als verandermanager

Stilstand is achteruitgang. Een goede marktpositie vereist een constante verbetering van de organisatie en haar bedrijfsprocessen. Hiervoor is een passende manier van besturen en een grote wendbaarheid van een bedrijf en organisatie nodig. Effectief is om dit in te bedden in je bedrijfsvoering zodat je er als organisatie bestaansrecht houdt.

Focus en weerstanden
Bij verandering is een goed verhaal vanuit de manager(s) belangrijk. Dit geeft medewerkers de focus, de stip op de horizon en inspiratie. Vooral een kernboodschap die goed te onthouden is, werkt verhelderend en maakt voor iedereen duidelijk waar het om gaat.

Onduidelijkheid en een trage aanpak leiden tot weerstanden. Je hebt, door de hele organisatie, betrokken medewerkers nodig. Mensen meekrijgen en gemotiveerd houden is, net als vaart houden in het veranderproces, noodzakelijk.

Veranderdoelen
Meestal zijn dit een of meer doelen gericht op verhoging van de efficiƫntie, de herstructurering van bedrijfsprocessen en organisatiestructuren en/of het verbeteren van het functioneren van groepen medewerkers. Een logische samenhang tussen deze doelen werkt versterkend.

Voorkom een mislukking
Zo’n 70% van de verandertrajecten loopt niet goed. Medewerkers pakken de nieuwe punten niet op, teams blijven hangen in oude structuren, de cultuur is niet zoals bedoeld en het functioneren van individuele mensen blijft achter. Omdat medewerkers hun rol niet pakken ontstaat een passieve en afwachtende organisatiecultuur, het tegenovergestelde van wat je wilde.

Enthousiasme en verzuimreductie
Binnen veranderingsprocessen zijn mensen nodig die de verandering dragen. Goed verandermanagement houdt hen op de been en stimuleert hen. Onzekerheid en slecht geleide processen leiden tot een verhoogd (ziekte)verzuim. Goede processen leiden juist tot enthousiasme en een sterke vermindering van verzuim. Zet goede teams en resultaten in ’the spotlight’.

Ontwikkel jezelf als verandermanager
Een organisatieverandering of reorganisatie heeft goede mensen nodig. Leiders die zich hierin ontwikkelen en specialiseren zodat ze deze processen kunnen dragen. Wil je krachtig staan in gedrags- en cultuurverandering? Neem contact op met PlanB en ontwikkel jezelf (verder) als verandermanager.

Tip bij verbouwen: goedkope houtafval container verhuur

Ben je van plan om flink te gaan verbouwen? Dan komt daar ongetwijfeld een gigantische stapel afval bij vrij. Om te voorkomen dat je daar mee blijft zitten moet dit afgevoerd worden en de beste manier om dat te doen is door een container te huren. Maar hoe kun je het beste een goedkope houtafval container verhuur vinden? Dat kan nog weleens lastig zijn. Daarom hebben we een kort stappenplan voor je gemaakt zodat dit iets makkelijker wordt!

Vraag meerdere offertes op en verzamel informatie

Wanneer je op zoek gaat naar een houtafval container kun je het beste eerst zoveel mogelijk informatie inwinnen. Bekijk de websites van alle verhuurders in jouw provincie en schrijf de prijzen op, evenals eventuele bijzonderheden. Je kunt desnoods ook altijd bellen met de verhuurbedrijven om extra vragen te stellen. Zorg dat je precies weet wat zij voor je kunnen betekenen maar huur nog niks.

Onderhandel

Wanneer je de prijzen en bijzonderheden van de verhuurbedrijven voor ogen hebt, bedenk dan welk bedrag je maximaal zou willen betalen. Vervolgens kun je gaan onderhandelen met de twee of drie bedrijven die jou het meest aanspreken. Ga ruim onder jouw maximale bedrag zitten, zodat er ruimte is voor de onderhandeling. Je hebt bij de vorige stap veel informatie ingewonnen zodat je nu sterker staat. Gebruik die informatie dus ook bij het onderhandelen. Is er niets meer mogelijk met de prijs? Probeer dan andere voordelen te vragen, zo kom je toch nog uit op een voordelig resultaat!

Een houtafval container zoeken

Door op deze manier te werk te gaan heb je binnen de kortste keren een goedkope houtafval container voor de deur staan en kun je aan de slag met je project. Ben je echt niet comfortabel in onderhandelingen, dan kun je altijd nog vragen of een ander het gesprek voor je wil voeren. Veel succes!