Ontwikkel jezelf als verandermanager

Stilstand is achteruitgang. Een goede marktpositie vereist een constante verbetering van de organisatie en haar bedrijfsprocessen. Hiervoor is een passende manier van besturen en een grote wendbaarheid van een bedrijf en organisatie nodig. Effectief is om dit in te bedden in je bedrijfsvoering zodat je er als organisatie bestaansrecht houdt.

Focus en weerstanden
Bij verandering is een goed verhaal vanuit de manager(s) belangrijk. Dit geeft medewerkers de focus, de stip op de horizon en inspiratie. Vooral een kernboodschap die goed te onthouden is, werkt verhelderend en maakt voor iedereen duidelijk waar het om gaat.

Onduidelijkheid en een trage aanpak leiden tot weerstanden. Je hebt, door de hele organisatie, betrokken medewerkers nodig. Mensen meekrijgen en gemotiveerd houden is, net als vaart houden in het veranderproces, noodzakelijk.

Veranderdoelen
Meestal zijn dit een of meer doelen gericht op verhoging van de efficiƫntie, de herstructurering van bedrijfsprocessen en organisatiestructuren en/of het verbeteren van het functioneren van groepen medewerkers. Een logische samenhang tussen deze doelen werkt versterkend.

Voorkom een mislukking
Zo’n 70% van de verandertrajecten loopt niet goed. Medewerkers pakken de nieuwe punten niet op, teams blijven hangen in oude structuren, de cultuur is niet zoals bedoeld en het functioneren van individuele mensen blijft achter. Omdat medewerkers hun rol niet pakken ontstaat een passieve en afwachtende organisatiecultuur, het tegenovergestelde van wat je wilde.

Enthousiasme en verzuimreductie
Binnen veranderingsprocessen zijn mensen nodig die de verandering dragen. Goed verandermanagement houdt hen op de been en stimuleert hen. Onzekerheid en slecht geleide processen leiden tot een verhoogd (ziekte)verzuim. Goede processen leiden juist tot enthousiasme en een sterke vermindering van verzuim. Zet goede teams en resultaten in ’the spotlight’.

Ontwikkel jezelf als verandermanager
Een organisatieverandering of reorganisatie heeft goede mensen nodig. Leiders die zich hierin ontwikkelen en specialiseren zodat ze deze processen kunnen dragen. Wil je krachtig staan in gedrags- en cultuurverandering? Neem contact op met PlanB en ontwikkel jezelf (verder) als verandermanager.