Wees niet blind voor doofheid

Het is geen gemakkelijk moment wanneer je te kampen krijgt met gehoorproblemen. Zodra je een probleem opmerkt, kun je best meteen een afspraak maken bij de audicien. Vaak is het probleem op te lossen met wat druppels of een hoorapparaat. Betreft het echter een gehoorprobleem dat van langdurige aard is, dan is het van belang om eerlijk te zijn tegenover de werkgever. Men zal immers merken dat je moeilijkheden krijgt tijdens het bijwonen van meetings, conversaties en telefoongesprekken. Spreek je directe verantwoordelijke hier dus over aan. Men zal het probleem heus wel begrijpen.

Tips voor op de werkvloer

  • Voordat je een meeting bijwoont, kun je best alle aanwezigen even attent maken op je gehoorprobleem. Zodoende zal er minder door elkaar gepraat worden en kan iemand een schriftelijke samenvatting voor je maken.
  • Durf vragen te stellen! Op deze manier kun je meteen nagaan of je belangrijke informatie hebt gemist.
  • Je kunt een microfoon aansluiten op je laptop, om zo het geluid te versterken en via oortjes te beluisteren.
  • Kijk je collega’s steeds goed aan. Gezichtsuitdrukkingen en de bewegingen van de mond zijn immers ook erg belangrijk om signalen en woorden op te vangen.
  • Herhaal en parafraseer wat je collega je net heeft vertelt.
  • Stuur een mail rond naar je collega’s met tips over hoe ze het best met je kunnen communiceren. Denk hierbij aan zaken als: Geen hand voor de mond, luid en duidelijk praten, geduldig zijn, enzovoort.

Ga het gesprek aan!

Zorg er voor dat je met een vertrouwenspersoon op het werk kunt praten wanneer je hier nood aan hebt. Wie te maken heeft met gehoorproblemen, voelt zich vaak geïsoleerd van de wereld. Het is belangrijk om je emoties onder controle te houden en iemand aan te spreken wanneer je hier nood aan hebt. Indien nodig kan je werkgever je eventueel aangepast werk geven waardoor je minder met auditieve zaken te maken krijgt. In de meeste gevallen is het probleem echter niet zo erg en kan de audicien een oplossing bieden door middel van een hoortoestel. Investeren in een product van goede kwaliteit is hierbij zeer belangrijk!